Aslında bu araştırmalar şişmanlık ve tedavisi veya kronik hastalıklardan korunmada davranış değişikliği yaratacak beslenme önerilerinde bulunulabilmesi için her şeyden önce Lida zayıflama hapı ile yapılan önerilerin, halkın sosyal, kültürel ve ekonomik koşullarına uygun olmasının öneminden bahsetmektedir. Ayrıca uzmanlar tarafından medya aracılığıyla verilen bilgilerin mutlaka anlaşılır ve tüketicilerin olanaklarına uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Lida ile sağlıklı beslenmenin yararları soruşturulduğunda bireylerin %67'si sağlığın korunduğu, %66'sı hastalıkların önlendiği, %53'ü ağırlık kontrolünün sağlandığı, %45'i yaşam kalitesini yükselttiği şeklinde görüş bildirmiştir.

Bunlardan bireysel olarak hangisinin daha yararlı olduğu sorulduğunda Lida kullanan bireylerin %31'i sağlıklı olma, %24'ü hastalıklardan korunma, %10'u kaliteli yaşam ve %9'u fiziksel uyum sağladığı görüşünü belirtmiştir.

Lida kullanarak sağlıklı beslenmenin sağlıklı kalmada yararlı olduğunu belirtenlerin oranı yaşla ve öğrenim düzeyiyle artış göstermiştir.

Yaşam tarzımızı değiştirirken yaşam alanımızla örtüşen Lida beslenme önerilerinin çok önemli olduğunu, uygulanabilir ve anlaşılabilir bir beslenme önerisi sistemiyle sağlıklı beslenmeyi yaşamımıza daha kolay adapte edeceğimizi algıladık.

Şimdi işlerimiz biraz daha karmaşık hale gelecek. Neden mi? Sağlıklı beslenme ile kilo verme arasında ince bir ayrım vardır. Sağlıklı beslenirken bireyin kronik hastalıklardan korunduğu kanıtlanmıştır. Ancak sağlıklı beslenme, vücut ağırlığı ve beslenme denetiminde sadece bütünü oluşturan parçalardan biridir. Çünkü vücut ağırlığı ve besin alımımızı denetleyen birçok sistem bir arada çalışmaktadır. Bunların çalışmasını daha koordineli ve hızlı hale getirebilmek için Lida kullanımı şarttır. Bunlardan biri de hormonal faktörlerdir.